Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  KURUMUMUZ HAKKINDA

  GENEL DURUM:

    Eskişehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri barındırmak, ıslah etmek, topluma kazandırmak amacıyla 1978 yılında çocuk ıslahevi olarak kurulmuştur. 1983 yılında çocuk ıslahevi statüsü değiştirilerek yarı açık ceza infaz kurumu statüsüne dönüştürülmüştür. 1995 yılından itibaren de Açık Ceza İnfaz Kurumu adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

  YERİ:

    Kurumumuz: Gazipaşa Mahallesi Güvenir Sokak No: 3 Tepebaşı / Eskişehir adresinde bulunmaktadır.

  ARSA ALANI:

    Kurumumuzun toplam arsa alanı 234,480 m2 olup, Ceza İnfaz Kurumu binalarının oturum alanı 12.646 m2 dir. Kurum arazisi içerisinde bulunan tarihi höyük, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulunca koruma altına alınmış ve birinci dereceden sit alanı olarak belirlenmiştir.

  BİNANIN VASFI:

    Ceza İnfaz Kurumumuzun yapımı sırasında “Betonarme” teknikleri kullanılmış ancak ek binaların teşkilinde “Yığma Beton ve Çelik Konstrüksiyon” yapı sistemlerinden faydalanılmıştır.

  Adres

  Gazipaşa Mahallesi Güvenir Sokak No: 3 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

  Telefon

  0 222 322 20 19

  0 222 323 98 99

  E-Posta

  eskisehir.acikisaretadalet.gov.tr